CANON POKAJANEN van ARVO PART


Men stelle het zich zó voor: de kanon weerklinkt in een kerkruimte die door brandende kaarsen nauwelijks verlicht wordt. De deur naar de altaarruimte is gesloten. Van zodra de kanon uitgezongen is, wordt deze deur – de ‘paradijspoort’ of ‘heilige poort’ – geopend. In de kerk worden alle lichten aangestoken om zo de aanwezigheid van Christus aan te duiden.14 augustus 2011 om 20.30, Sint Martinuskerk, Bever
info & tickets: www.musicasacra.be