Cd Arvo Pärt

In 2015 wordt de Estse componist Arvo Pärt tachtig jaar en dat zal de hele culturele wereld geweten hebben. Nieuw werk schrijft hij niet meer, maar hoeft dat nog na al wat hij ons geboden heeft? Ook AQUARIUS zingt vaak en graag zijn muziek en viert de meester met een nieuwe cd: “Magnificent Magnificat”. De opname is gepland in februari 2015.
Er zijn twee thema’s: enerzijds twee belangrijke Magnificat-composities (die de cd-titel verklaren) en anderzijds de zes talen waarin Arvo Pärt gecomponeerd heeft. Van heel veel van zijn werken bestaan er al meerdere opnames. Daarom gaat AQUARIUS er prat op één nieuw werk als primeur op plaat te zetten. Het Franse platen label JADE zal de nieuwe cd produceren en uitbrengen.
Weinig componisten van klassieke muziek zijn bij leven al zo populair en wereldwijd uitgevoerd als de in Estland geboren Arvo Pärt. Het is – zacht uitgedrukt – merkwaardig dat in tijden van massale ontkerkelijking en religieuze crises een componist zo in de harten wordt gesloten als deze Arvo Pärt, wiens gehele, uitgebreide oeuvre haast uitsluitend religieus geïnspireerd is. Het is niet algemeen geweten dat deze componist zijn carrière begon in de experimentele, hedendaagse klassieke muziek. Niet deze muziek heeft hem beroemd gemaakt, maar wel alles wat hij begon neer te schrijven na een persoonlijke en artistieke crisis die hij slechts na enkele jaren te boven kwam. Uit dit lange zwijgen herrees hij als herboren, voorzien van een nieuwe stijl die hij tintinabulli of klokjesstijl doopte. Het was een radicale breuk: zijn muziek werd ritmisch eenvoudig en harmonisch welluidend. De dissonant, de wanklank, die in de experimentele, hedendaagse muziek tot norm was verheven en dus zijn functie had verloren, werd bij Arvo Pärt zo spaarzaam en geraffineerd ingezet dat hij weer zijn functie van kruidig pigment kreeg. Op een nieuwe manier was deze muziek even radicaal als die uit zijn experimentele beginperiode. Het verschil was dat ze massaal gehoor kreeg. Zijn religieuze inspiratie dreef hem naar de vocale muziek, naar de begeleide en onbegeleide koormuziek. Hij zal zichzelf zeker geen kerkcomponist noemen. Voor liturgisch gebruik is zijn muziek ongeschikt, niettegenstaande ze in de akoestiek van een kerk het best tot haar recht komt. Deze muziek is rustpunt en zoekpunt, voer voor de twijfelaar en de zoekende en de ‘nieuwe’ gelovige die iets wil omarmen dat boven het zichtbare en materiële uitstijgt. Arvo Pärt predikt niets, leeft teruggetrokken en gebruikt amper het woord. Take it or leave it. Love it or hate it. Waar eenvoud en finesse samengaan en resulteren in ernst en diepgang, is een krachttoer ondernomen van grote klasse. Daarom zingt AQUARIUS de muziek van Arvo Pärt.