MM Academy

MM Academy

De Munt wordt langzamerhand, naast de gereputeerde smeltkroes van intense artistieke creatie, ook een plaats waar jonge artiesten in opleiding professionele ervaring kunnen opdoen.
Na een jarenlange samenwerking met en investering in de drie kinderkoren van de Munt – het Aspirantenkoor, het kinderkoor La Maîtrise en het jeugdkoor La Choraline – willen we graag deze lijn doortrekken en verder gaan in het ondersteunen van de ontwikkeling van jong talent. We wensen hiermee volop onze verantwoordelijkheid te nemen en jonge mensen klaar te stomen voor de volgende generatie van operamakers.
Vanaf volgend seizoen wordt in verschillende etappes de MM Academy opgericht. Het einddoel van de Academy is om via stages de nodige professionele ervaring aan te bieden aan studenten, verbonden aan een hogeschool of universiteit, die een carrière in een van de vele operaberoepen ambiëren. De Munt wil hier heel ver in gaan en de deuren openen voor de beroepen van koorzanger, orkestlid, theatertechnicus, kapper en grimeur, kostumier, decorbouwer en zelfs promotie- en educatief medewerker. Het is onze ambitie om de broodnodige ervaring die nodig is om een succesvolle carrière op te bouwen in een groot cultuurhuis via deze weg aan deze nieuwe generatie bij te brengen.
Eerste stap: Kooracademie van de Munt
Vanaf het seizoen 2015-2016 lanceren we een eerste stap: de MM Academy, Kooracademie van de Munt, waar zangstudenten een stage bij het Koor van de Munt kunnen volgen. We bieden zangstudenten van alle acht Belgische hogescholen voor kunst en muziek de kans om podiumervaring op te doen in een internationaal gerenommeerd operahuis, en van bij het begin van hun opleiding deel uit te maken van professionele producties.
De structuur waarvoor de Munt gekozen heeft maakt dit project uniek in zijn soort. De student zal tijdens zijn stage een seizoen lang begeleid en omkaderd worden door een vaste artistiek leider en door het koormanagement van de Munt en van dichtbij kennis kunnen maken met alle aspecten van het operavak.
Slaagt hij of zij voor de audities, dan wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de student, de hogeschool en de Munt. In deze overeenkomst verbindt de Munt zich ertoe de student minstens twee producties aan te bieden in het betreffende seizoen. Na elke productie waaraan de student deelneemt zal het team van de MM Academy een korte evaluatie opmaken en doorgeven aan de student, de zangdocent en hogeschool. Op het einde van het seizoen komt er een globale evaluatie. Indien deze positief is, kan de stage verlengd worden met één seizoen, zolang de student verbonden blijft aan een hogeschool voor kunst en muziek. Daarnaast krijgt de student de kans om minstens één workshop te volgen met één van de artiesten die in dat seizoen in het huis optreden, een ontmoeting met experts uit de professionele wereld, en krijgt hij of zij, net zoals het reguliere Muntpersoneel, toegang tot producties, concerten, recitals en andere evenementen… van de Munt.
Een intense samenwerking tussen de betrokken hogescholen, de zangdocenten en het team van de MM Academy is essentieel voor het welslagen en het succes hiervan. De Munt hoopt met dit project jong talent sneller te kunnen opsporen en de nodige ondersteuning en begeleiding bieden op hun weg naar een succesvolle professionele carrière.
Eenzelfde project wordt in de loop van het volgende seizoen opgestart voor de Orkestacademie van de Munt, waarvoor een eerste samenwerking wordt voorzien rond de uitvoeringen van Berlioz’ Grande Messe des Morts. Ook op het vlak van de opleiding voor de verschillende technische beroepen van ons huis wordt naar een concrete invulling gezocht.