The armed man, Karl Jenkins

Op zaterdag 9 november en op maandag 11 november brengt het Piuskoor het muzikale meesterwerk "The Armed Man", Mass for peace van de befaamde componist Karl Jenkins. Het wordt een totaalspektakel met koor, solisten, orkest en beeld.

Het Piuskoor werd voorbereid door dirigente Kaat Vissenberg.

De muzikale leiding is in handen van Frank Boonen.

Solisten: Nathalie Denyft, An Janssens, Lars Corijn en Wim Smets
‘Een mis voor de vrede.’ Met deze ondertitel ging in 2000 ter gelegenheid van de eeuwwisseling in de Londense Royal Albert Hall ‘ The Armed Man’ in première. De componist Karl Jenkins baseerde het werk op het bekende Franse volkslied (soldatenlied) uit de 15e eeuw L’homme armé. Dit lied is in de loop der eeuwen in ontelbare composities als hoofdthema gebruikt. Het werk werd opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo oorlog.
L’homme, l’homme, l’homme armé.
L’homme armé doibt on doubter, doibt on doubter.
On a fait partout crier,
Que chascun se viengne armer
D’un haubregon de fer.